Piibel.net ja Kalender.net

Piibel.net on Eesti Piibliseltsi poolt ülalpeetav veebileht, mille kaudu saab tutvuda eestikeelsete piiblitõlgetega aastatest 1997 ja 1968. 
Otsingu kaudu saab leida huvipakkuvaid kirjakohti. 
Tutvuda saab ka uue piiblitõlke proovitrükiga aastast 2018.

Mobiilirakenduse Kalender.net vahendusel saab tutvuda igapäevaste Piibli kirjakohtadega Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse ja Eesti Roomakatoliku Kiriku kalendritest.

Mõlemaid haldab Aivo Prükk.

Sisulisi küsimusi palume esitada aadressil eps@eps.ee

Tehnilised küsimused palume esitada järgnevalt:
piibel.net kohta aadressil piibel@piibel.ee
kalender.net
kohta aadressil kalender@piibel.ee