Mis on Piibel?

Kreeka päritoluga sõna „Piibel“ tuleneb sõnast biblia (raamatud, kirjarullid). 
Piibel sisaldab eri pikkusega teoseid, moodustades terve raamatukogu, kus leidub ajalugu, elulugusid, poeesiat, õpetussõnu, ettekuulutusi jpm.  Sellest kirjanduslikust koguteosest on inimesed aastasadade jooksul leidnud eluks tarkust, lohutust ja tuge. 

Piibel on sündinud Lähis-Idas, muistse Iisraeli rahva hulgas ja esimeste kristlike koguduste keskel. Piibli raamatud on kirja pannud umbes nelikümmend autorit rohkem kui tuhande aasta jooksul. Nende hulgas oli kuningaid, karjuseid, preestreid, kalureid, arst jt. 

Piibli esimene osa, Vana Testament jutustab sellest, kuidas Jumal lõi maailma, kuidas inimene langes pattu ja kuidas Jumal valis iisraeli rahva, et valmistada seda ette Jeesuse vastuvõtmiseks. Teine osa, Uus Testament jutustab Jeesusest, tema õpetusest, heategudest, surmast ja ülestõusmisest, aga ka varase kiriku tekkimisest ja elust. Piibel on kristluse alusdokument, kristlaste pühakiri.

Piibel on maailmas kõige enam tõlgitud raamat. Piiblit tõlgitakse eri keeltesse algkeeltest, milledeks on Vana Testamendi puhul heebrea keel ja Uue Testamendi puhul kreeka keel.
Piibli tõlkimisest loe PhD Ergo Naabi artiklist veebilehelt Kirik ja Teoloogia