Tervelt 23 raamatut saab läbi vähem kui 20 minutiga! See on võrreldav ajaga, mida inimene kulutab päevas e-posti vaadates või sotsiaalmeediat jälgides. 
Kõige lühemad on 2. ja 3. Johannese kiri, mille lugemiseks kulub paar minutit. Alla viie minutiga saab hakkama ka prohvetite Filemoni, Obadja ja Juuda kirjaga. Seevastu Hesekieli ja Taaveti laulude lugemiseks kulub viis tundi ning kõige pikemad on 1 Moosese ja Jeremija raamatud – viis ja pool tundi lugemist.
Lugemiseks kuluva aja on välja arvutanud Chance Faulkner Piibli iga raamatu sõnade arvu ja keskmise lugemiskiiruse põhjal, milleks on 100 sõna minutis. 
Head lugemist!
Allikas: BibleGateway