Pidulik aktus Niguliste saalis

2019. aasta nimetati eesti keele aastaks ja pühendati eesti keele kui riigikeele 100. juubelile. Juubeliaastal korraldati mitmesuguseid ettevõtmisi, et pöörata meie emakeelele väärilist tähelepanu ja aidata kaasa selle edasisele arengule.Teiste seas leidis tunnustust ka Eesti Piibliseltsi tegevus. 5. detsembril Niguliste kirikus toimunud eesti keele aasta korraldajate tänuaktusel anti meie esindajale Jaan Bärensonile üle Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri.