Eesti Piibliselts korraldab eestikeelse Piibli tõlkimist, väljaandmist, levitamist ja tutvustamist. 2013. aastal tähistasime piibliseltsi  200. aastapäeva. Seega oleme üks vanimaid rahvuslikke organisatsioone Eestis. 
Seltsi nõukogus on esindatud Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, Eesti Metodisti Kirik, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Seitsmenda Päeva Adventistide Eesti Kogudus, Eesti Evangeelne Vennastekogudus.


Eesti Piibliseltsi liikmeks on oodatud iga Piibli ja piiblitöö huviline. Võta liitumiseks meiega ühendust!

Alates 1995. aastast on Eesti Piibliselts Ühinenud Piibliseltside liige. 
Ühinenud Piibliseltsid (United Bible Societies) on asutatud 1946. aastal rahvuslike piibliseltside poolt. Täna kuulub sellesse katusorganisatsiooni 145  piibliseltsi, mis töötavad ligemale 200 maal.

• Piibliselts on suvepuhkusel

19. juulist kuni 19. augustini 2016.

• Näitus "Emakeelne pühakiri" Juurus

Väljapanekuga Mahtra Talurahvamuuseumis, mis kajastab pühakirja eestikeelseks saamise lugu, tähistame ühtlasi 1686. aastal ilmunud Wastse Testamendi 330. juubelit. 


• Piibliseltside maailmaassambleel 

12.–18. mail toimus USAs Philadelphias Ühinenud Piibliseltside seitsmes assamblee.
Arhiiv