Konverentsi Avasõnad ütles Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Aivo Prükk (pildil). Avaettekandega Piibli tõlkimise problemaatikast esines teoloogiadoktor Peeter Roosimaa. Seejärel sõna saanud piibliseltsi peasekretäri Jaan Bärensoni teemaks oli Eesti Piibliselts ja eestikeelne Piibel.

Kuulajate seas leidus mitme põlvkonna esindajaid, kes näitasid käsitletavate teemade vastu üles elavat huvi ja esitasid hulgaliselt küsimusi. Osavõtjate arvates oleks võinud konverents kauemgi kesta – on ju Piibli teemal nii palju, mille üle arutleda.

Pärast kohvipausi vaadati ühiselt dokumentaalfilmi „Piibel Eestis. Eesti Piibliselts 200“.

Hetk jõulumarkide näituselt: