Tegemist oli traditsioonilise ettevõtmisega, sest igal aastal on seltsi töötajad kohtunud järjestikku ühel neist maadest, arutanud tööasju ja tutvunud kohaline vaatamisväärsustega. 

Mõned pildid meie Leedu kolleegidelt: