Eesti Piibliseltsi seob Saksa Piibliseltsiga pikaajaline sõprus ja koostöösuhe. Sel nädalal leidis aset kohtumine Saksa Piibliseltsi rahvusvaheliste programmide direktori Horst Scheurenbrandiga, kes on Eestit varemgi korduvalt külastanud.

Tänavuse nõupidamise eesmärgiks oli anda ülevaade EPSi tegevusvaldkondade hetkeseisust, koostööst kirikute ja teiste organisatsioonidega jpm. Ühiselt peeti aru väljakutsete ja tulevikuplaanide üle, mis seostuvad Piibli uue tõlkega, kommunikatsioonitööga (raadio, piibel.net, kalender.net, sotsiaalmeedia) jne. 
Horst Scheurenbrandi külastuse käigus leidis aset kohtumine ka rahvastikuminister Riina Solmaniga. Südamlikus õhkkonnas arutleti Piibli olulisuse üle eesti kultuuriloos, samuti Piibli uue tõlke ettevalmistustest ja selle tähtsusest tänapäeva ühiskonnas.