1739. aastal trükist tulnud eestikeelse Piibli tõlke organiseerija oli Harjumaa Jüri kirikuõpetaja Anton Thor Helle. 
Seetõttu algab Piibliseltsi traditsiooniline Piiblipäev laupäeval, 8. novembril tänupalvusega Jüris.  
Päeva kava:
11.00 Oikumeeniline tänupalvus Jüri kirikus 
12.00 Kohv
12.30–16.00 Konverents Jüri Gümnaasiumis
Ettekanded:
– Kuidas tõlkida tekstilõiku Ef 5:21? Peeter Roosimaa
– Peetruse ja Pauluse teekond kuni märtrisurmani Roomas. Arne Hiob
– Eestikeelsed piiblitekstid ja lauluraamatu salmid vanematel hauatähistel. Pille Arnek
– Hendrik Kokamägi 130. Jaan Bärenson
– Dokumentaalfilm „Piibel Eestis. Eesti Piibliselts 200“

Sissepääs vaba! 
Eelneval teatamisel võimaldatakse soovijaile transport Jürisse ja tagasi (3 eurot). Buss väljub kell 10.00 Rahvusraamatukogu eest (Tõnismägi 2). Lisateave: 631 1671
Kõik huvilised on oodatud!