Aastal 2039 täitub 300 aastat esimese eestikeelse täiemahulise Piibli valmimisest. Selleks ajaks kavandatakse uue eestikeelse piiblitõlke väljaandmist ning seminar keskendus Piibli tõlkimise eesmärkidele, meetoditele ja vahenditele.   
Pärast Randar Tasmuthi avakõnet esinesid ettekannetega Urmas Nõmmik ja Ain Riistan („Tõlkimise meetodid ja strateegiad“), Mihhail Lotman („Piiblist kultuuris“) ja Kristiina Ross („Erinevad keelelised lahendused varases tõlkeloos“). Paneelvestlusel (pildil) osalesid mitme põlvkonna asjatundjad: Meelis Friedenthal, Tauno Ernits, Jaan Bärenson, Kalle Kasemaa, Toomas Paul, Mattias Palli, Peeter Roosimaa ja Vello Salo.Piibli tõlkeprintsiipidele ja kasutatavusele esitati kõige erinevamaid nõudmisi: rõhutati sõnalise täpsuse vajadust, poeetiliste osade tõlkimist luulena eesti luuletajate kaasabil, Piibli raamatute jagamist paljude tõlkijate vahel ja ühtsustava redaktsioonikomisjoni osakaalu olulist vähendamist.

Loe toimunust täpsemalt UI kodulehelt 
Vaata salvestusi Tartu Ülikooli Televisioonist: loengud ja paneeldiskussioon