Aktsioon "Kirjutame Piiblit!" ehk oma käega pühakirjasalmide kandmine elektroonilistele tahvlitele spetsiaalselt selleks väljatöötatud tehnoloogiarakenduse abil algas Luuka evangeeliumi 1. peatükiga.  Esimestena võtsid elektroonilised pliiatsid kätte projekti korraldaja, Eesti Piibliseltsi esimees Tiit Salumäe, aseesimees Eenok Palm ja nõukogu liige Peeter Roosimaa (pildil paremalt vasakule), kelle alustatut jätkasid nelja tunni jooksul Haapsalu piiblihuvilised. Kirjutamine käib suurest perepiiblist, aga et tulemusest kujuneks kord korralik tervik, annab salmid ette arvuti. 

Vähemalt aasta kestva protsessi arengut saab peagi jälgida veebilehe piibel.net kaudu, kuhu käsikirjalised salmiread kõigile nähtavaks ilmuvad. Samuti saab rakendus edaspidi olema seotud sotsiaalmeediaga, et kirjutajad saaksid pühakirjaga uudses ja vahetus läheduses olemise emotsioone jagada ka tuttavatega. 

Järgmisena saab piiblisalme oma käega ümber kirjutada sel nädalal Tallinnas Rahvusraamatukogus raamatute jõulumüügil. Edaspidi on aktsioone kavas korraldada üle Eesti. Jälgige teateid!

Varem on piibliteksti rahva poolt elektrooniliselt ümber kirjutatud näiteks Suurbritannias 2011. aastal, mil sai 400 aastaseks inglise klassikaline piiblitõlge, King James Bible.