Kohtumisel puudutati seltsi tööga seotud teemasid nagu reformatsiooni roll Piibli tõlkimises rahvuskeeltesse, teiste hulgas eesti keelde, mis on omakorda olnud aluseks meie kirjakeele ja emakeelse hariduse kujunemisele, kultuuri arengule ja omariikluse tekkele. 
Valmistudes eestikeelse Piibli 300. juubeliks (2039), on koostöös Eesti Kirikute Nõukogu ja teiste asutustega alustatud uue piiblitõlke ettevalmistamist. Piibli tõlkimise ja väljaandmise kõrval on loodud Piibli lugemise võimalus internetis, selle aasta algul valmis koostöös EKN liikmeskirikutega piiblilugemiskalendri rakendus. Piibliselts võtab osa meie hõimurahvaste tööst ja peab oluliseks sidet eestlastega nii idas kui ka läänes. 

Kersti Kaljulaidile kingiti eestikeelne Piibel kaanekujundusega Epp Maria Kokamäelt, samuti meie pühakirja kujunemist tutvustav film.