Näituse avakõne pidas kohaliku raamatukogu energiline juhataja Kersti Laanejõe, kes oli ka ettevõtmise mõtte algataja. 

Lühiettekandega esinesid EPSi juhatuse liige, keeleteadlane Mart Rannut ja EPSi peasekretär, ajaloolane Jaan Bärenson. 
EELK Jõelähtme koguduse õpetaja Margus Kirja tuletas meelde, et esimese eestikeelse Piibli väljaandmist toetas rahaliselt Jõelähtme kihelkonnas asuva Maardu mõisa omanik von Bohn. Kohalik kogudus levitas tol ajal Piibleid eesmärgiga toetada saadud rahaga vaesemate talulaste kooliharidust.

Huvipakkuvast kokkusaamisest Lool jäi eriti kõlama ühe osaleja mõte: on hea, et saame siin rikkaliku ajaloo ja pärandiga Jõelähtme piirkonnas teada millestki nii olulisest nagu eestikeelne Piibel!