Vasakult: Rannut, Bärenson, Hiob.

6. oktoobril Puhja Seltsimajas aset leidnud konverentsil esinesid ettekannetega Arne Hiob („Eesti usk“), Mart Rannut („Piibel ja eesti keel“) ja Jaan Bärenson („Emakeelne Piibel reformatsiooni kontekstis“).

Seltsimaja väike saal oli rahvast tulvil. Piibliselts tõi kaasa ka piiblinäituse, millega huviga tutvuti. Ettekannetele järgnesid küsimused ja elav arutelu.
Puhja koguduse õpetaja Tiit Kuusemaa

Piibliselts tänab võõrustajaid kutse ja sooja vastuvõtu eest! Fotod: Tiit Kuusemaa, Mati Schönberg