Piibliseltsi näitus „Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini“ avasid Kuressaares linnuse kapiitlisaalis 9. juunil siinse muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti ja Jaan Bärenson.

Vanade piiblitekstide täiendatud väljapanek jääb avatuks kuni 1. augustini. Selle koostamisel on Eesti Piibliseltsile abiks olnud Cambridge’i Ülikooli Raamatukogu, Briti ja Välismaa Piibliselts, Saksa, Soome, Hispaania ja Sloveenia Piibliseltsid ning Tallinna Linnaarhiiv.

Konverentsi avasõnad linnapea Madis Kallaselt

Näituse avamisele järgnes konverents „Reformatsioon 500“, kus ettekannetega astusid üles dr Hannsjörg Baron von Freytag-Loringhoven („Reformatsioon kui iseseisva mõtlemise alus“), dr Nicolai von Cube („M. Lutheri inimesepilt ja selle tähendus kaasaegsele Eesti riigile“), peapiiskop Urmas Viilma („EELK – rahvakiriku ajalugu ja tänapäev“), keeleteadlane Mart Rannut („Keelest ja piiblitõlkest“) ja EPSi peasekretär Jaan Bärenson („Pühakiri ja emakeelne Piibel reformatsiooni kontekstis“).

Mart Rannut peab ettekannet
Piibliteksti said soovijad oma käega tahvelarvutisse kirjutada nii konverentsi ajal linnuses kui ka järgmisel päeval praostkonna laulupeol (pildil).