Jaan Bärenson ja Randar Tasmuth

11.00 Avamine, tervitused, ettekanded:

Tervitused UI rektor Ove Sanderilt, piibliseltsi esimehelt Tiit Salumäelt, TÜ usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmikult.

Jaan Bärenson (EPS): Pool sajandit 1968. aasta Piibli ilmumisest võõrsil

Ergo Naab(EPS): Näide testamentide vahelise aja kirjandusest: Iiobi testament ja selle suhted Uue Testamendiga

Karl Klimmeck

12.45-13.15 lõunapaus. Järgnevad ettekanded:

Karl Klimmeck (Šveitsi PS, pildil): Otsides elavat piibliteksti - saksakeelsetele õigeusklikele tõlkimise väljakutsetest

Randar Tasmuth (EELK UI): Kogukondlikkus ja koguduslikkus Apostlite tegude raamatus ning selle tõlkimise aspekte

Hanno Padar (TÜ): Võrdlevalt Koguja raamatu 1:1-3:15 kesksete mõistete eestikeelsetest tõlgetest

Kõneleb Hanno Padar uuest põlvkonnast
Korraldajad: Eesti Piibliselts, EELK Usuteaduse Instituut, TÜ Usuteaduskond.

Piiblipäevaga tähistati Eesti Piibliseltsi 205. aastapäeva, Harald Põllu Uue Testamendi ilmumise 80. aastapäeva ning 1968. aastal paguluses ilmunud Piibli 50. aastapäeva.