Päev algas  piibliteemaliste postmarkide ja Eesti Piibliseltsi jõuluteemaliste markide näituse avamisega Maarja-Magdaleena raamatukogus.
Konverentsil pastoraadis kuulati ettekandeid:

  • Suulisest pärimusest piiblitõlkeni: mõjurid ja järelmid. Mart Rannut
  • “Mine minu selja taha saatan”. Mt 16,25 tõlkevõimalusi. Peeter Roosimaa
  • Reformatsioon Eestimaal. Arne Hiob
  • Pühakiri ja emakeelne Piibel reformatsiooni kontekstis. Jaan BärensonPärast palvust esines noorteansambel Reinaru Vennad.


Konverents on järelkuulatav:
https://www.facebook.com/maarjamagdaleenakogudus/videos/1672019132818934/