Piibliseltsi ja Võru raamatukogu koostöö on kestnud juba mitu aastat. Käesolev konverents toimus rahvaraamatukogutöötajate õppepäeva raames, millega tähistati emakeele päeva.
Esimesena astus üles keeleteadlane Mart Rannut, kelle ettekanne kandis pealkirja „Keelest ja Piiblist“. Järgnes ajaloolase Jaan Bärensoni ettekanne teemal „Emakeelne Piibel reformatsiooni kontekstis“.

Hinnalised faksiimiletrükid on turvaliselt klaasi taga, aga koopiaid saab vaadelda lähemalt.

Täname Võru Keskraamatukogu töötajaid lahke kutse ja meeldiva vastuvõtu eest!
Näitus jääb avatuks 20. maini.