Näitus „Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini“ ringleb juba mitu aastat mööda Eestit. 10. jaanuarist kuni märtsi lõpuni saab seda vaadata Kuusalu vallas Kolga muuseumis.

Muuseumi juhataja Ulvi Meier (pildil keskel) tervitas avamisel kokkutulnuid ja andis seejärel sõna Piibliseltsi esindajatele. Mart Rannut (vasakul) märkis oma keelt ja Piiblit puudutavas sõnavõtus, et Piibli tõlkimine rahvuskeelde lõi eeldused rahvusriikide tekkeks. Jaan Bärenson rääkis näituse saamisloost ja tutvustas lähemalt eksponaate.

Näituse koostamisel on abiks olnud Cambridge’i Ülikooli Raamatukogu, Briti ja Välismaa Piibliselts, Saksa Piibliselts, Soome Piibliselts, Hispaania Piibliselts, Sloveenia Piibliselts, Leedu Piibliselts, Ungari Instituut ja Tallinna Linnaarhiiv.

Raamatuklubis on külas Jaan Bärenson

23. jaanuaril toimus muuseumis Kolga Raamatuklubi raames seminar teemal „Pühakiri. Käsikirjast emakeelse Piiblini“. Pärast raamatuklubi eestvedaja Janne Kerdo avasõnu esines ettekandega ajaloolane Jaan Bärenson, kes andis ülevaate piiblitõlkimise ajaloost alates esimestest sajanditest (kopti, süüria, armeenia jt keeled) kuni 16. sajandi lõpuni erinevate rahvaste keeltesse Euroopas.  Küsimusi esitati hulgaliselt, kohalviibijad osalesid elavalt aruteludes ja andsid ise täiendavaid kommentaare. Arutelu käigus jõuti eestikeelse Piibli tõlkeloo juurde. Õhtu lõppes ühise teejoomisega, kus jätkati vestlust piibliajaloo ja tõlkimise üle.