Piibliseltside juhtide nõupidamisega juhatati ühtlasi sisse Türgi Piibliseltsi 200. juubeliaasta. 15. jaanuaril toimus  Türgi Piibliseltsi 200. aastapäevale pühendatud esimene pidulik üritus, kus osalesid Türgi kristlike kirikute juhid, Türgi Piibliseltsi nõukogu, Euroopa ja Lähis-Ida piibliseltside peasekretärid ning külalised. 18. sajandil valminud Püha Kolmainu Armeenia kirikus (ülemisel pildil) pikema tervitusega üles astunud Konstantinoopoli Armeenia kiriku patriarh Sahak II Mashalian (pildil) tänas piibliseltse pikaajalise koostöö eest. 

Türgi Piibliseltsi peasekretär Tamar Karasu (pildil) andis ülevaate piibliseltsi tegevusest ning Armeenia kiriku peapiiskop Zekiyan tutvustas kirikuhoone ajalugu. Samas kirikus kavatsetakse lähiajal avada piiblimuuseum.

Piiblipood Istanbulis 1909

Briti ja Välismaa Piibliseltsi tegevus Izmiris algas juba 1818. aastal. Kaks aastat hiljem alustas Istanbulis (tolleaegne Konstantinoopol) tööd Ameerika Piibliselts. Tolleaegses Ottomani impeeriumis avasid ülalnimetatud piibliseltsid oma kontorid Tessaloonikas (1819), Maltal (1822) ja mujalgi.

Piibliseltsi piiblipood Istanbulis 1926

Esimene türgikeelne Uus Testament oli ilmunud juba 1666. 1819 ilmus türgikeelne Uus Testament armeenia tähestikus. Tolleaegses Ottomani impeeriumis ilmusid piibliosad veel kreeka, albaania, armeenia, juudi jt keeltes.

Türgi Piibliseltsi piiblipood täna