Eesti suurim kristlik noortefestival kandis seekord nimetust „Sinu lool on mõju“. Kolme päeva jooksul toimus erinevaid sessioone, vestlusringe ja seminare. Kohvipauside ajal oli noortel võimalus meeldivas keskkonnas suhelda.

Piibliselts oli festivaliks üles seadnud raamatuleti ja näituse eestikeelse Piibli ajaloost. Noortele tutvustati kalender.net võimalusi, iga soovija sai käsitsi Piiblit kirjutada. Viimast võimalust kasutati aktiivselt.
Hommikuti viisid Piibliseltsi esindajad Jaan Bärenson ja Mart Rannut noortele läbi piiblitunni, kus loeti ja uuriti proovitrükina välja antud 1. ja 2. Moosese raamatu uut tõlget. Noored ütlesid julgelt sõna sekka, avaldasid oma arvamust, olid tõlkega rahul ja ootavad pingsalt tervikpiibli tõlget.