Liikmed

Eesti Piibliseltsi liikmeks on oodatud igaüks, kel Piibel ja sellega seonduv südamelähedane ning kel on soov kaasa aidata Piibli levikule ja tutvustamisele Eestis.

Eesti Piibliseltsi liikmemaks 2019. aastal on 20 eurot ja soodusliikmemaks 12 eurot pensionäridele ning üliõpilastele.