Eestikeelne Piibel

Esimene eestikeelne piiblitõlge nägi trükivalgust aastal 1686: lõunaeesti keelne Wastne Testament. 1715 ilmus põhjaeestikeelne Uus Testament. Terviklik Piibel ilmus 1739 põhjaeesti keelsena, mis otsustas põhjaeesti keele saamise meie kirjakeeleks. Tõlkimist korraldas Jüri kirikuõpetaja Anton Thor Helle. Trükkimist rahastas Herrnhuti vennastekoguduse rajaja N. L. von Zinzendorf.

Järgmine piiblitõlge ilmus alles 1968. aastal, tööd organiseerisid pagulaseestlased. Peamised tõlkijad ja redigeerijad olid siis Endel Kõpp, Harald Põld, Johannes Aavik, Toomas Põld, Ervin Roos. Kodumaal nägi 1989. aastal trükivalgust Toomas Pauli tõlgitud Uus Testament.

Eesti Piibliseltsilt ilmus uus, seni viimane piiblitõlge aastal 1997, mis on lisaks trükitule kättesaadav CD kujul ning Internetis www.piibel.net.  Uuest Testamendist on olemas audioversioon mp3 formaadis.

Koguduste panusel on praegu valmimas Videopiibel.