Kirjastamine

Alanud on ettevalmistused uue eestikeelse piiblitõlke väljaandmiseks aastaks 2039, kui emakeelse pühakirja esmailmumisest möödub 300 aastat. 

Eesti Piibliseltsilt on ilmunud: 

Piibel - Vana ja Uus Testament Ilmumisaasta 2019

Piiblid:

 • Eestikeelse Piibli 1997. a redigeeritud väljaanne mitmes erinevas köites ja formaadis, nii apokrüüfidega kui ka ilma.
 • Uus Testament ja Psalmid suuremas taskuformaadis.
 • CD Piibel – 1997. a eestikeelse Piibli elektrooniline väljaanne koos menüü ja otsinguprogrammiga. Lisaks tavalisele tekstile sisaldab see ka nn lemmatiseeritud teksti, mis on annab suured võimalused sõna(de)otsingul algvormi järgi.
 • Eestikeelse Uue Testamendi audioväljaanne mp3 formaadis.  
 • Proovitrükk 1. ja 2. Moosese raamatust 2017
 • Luuka evangeelium paralleeltekstiga eesti ja vene keeles 
 • Lisaks on võimalik tellida erinevas formaadis nahkpiibleid

Teatme- ja õppekirjandus:

 • Piibliteksti uuringud - vanade piiblitekstide tutvustus
 • E100 - teekond läbi Piibli individuaalseks ja rühmatööks. Koostöös Avatud Piibli Ühinguga.
 • Elu Jeesuse ajal – Uue Testamendi kultuuritausta tutvustus värviliste illustratsioonidega.
 • Piiblit avades – Piibli üksikuid raamatuid, nende tegevustikku, ajaloo- ja kultuuritausta tutvustav raamat vanemale koolieale.  
 • Piibliatlas sisaldab geograafilisi, ajaloolisi ja piibliloolisi kaarte. Enam kui 1200 kohanime. 
 • Jumala mäng, Lugedes Psalme, Joona raamat, Piiblikasutaja käsiraamat, Meie Isa palve – valik piibliõppe rühmatöö materjale. 
 • Inimesed Vanas Testamendis, Inimesed Uues Testamendis – temaatilised piiblilugemise kalendrid.

Lasteraamatud:

 • Sari Täheraamatud tutvustab lastele kirikuaasta sündmusi.
 • Raamatute raamat   Piiblit ja selle saamislugu tutvustav raamat nooremale koolieale.
 • Mary Jones ja tema Piibel – piibliseltside loomisaega ulatuv lugu Walesi tütarlapse ettevõtmistest isikliku Piibli hankimisel.
 • Joona lugu on rohkete illustratsioonidega lastepärane lugu Piibli tegelasest Joonast.

Varia:

 • Südametunnistuse pärast. Hendrik Kokamägi elust ja tööst – Taimi Proosi jutustus oma isa, misjonäri ja piibliseltsi töötaja elust.
 • Tuulemesilane - Heljo Männi luuleraamat Maara Vindi illustratsioonidega