Piibel Internetis

Piibel.net on Eesti Piibliseltsi loodud veebileht, mille kaudu saab lugeda eestikeelseid piiblitõlkeid aastatest 1997 ja 1968.

Otsingu kaudu on võimalik leida huvipakkuvaid kirjakohti ning samas on võimalus tutvuda uue piiblitõlke proovitrükiga aastast 2018.

Piibel.net on olemas ka nutitelefoni rakendusena
kogu oma funktsionaalsuses.

Lae rakendus alla AppStorest või GooglePlayst.

Nutirakenduse Kalender.net vahendusel saab lugeda erinevate kirikute kalendrite igaks päevaks antud Piibli kirjakohtasid.

Esindatud on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse, Eesti Roomakatoliku Kiriku, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Metodisti Kiriku kalendrid.

Lae rakendus alla AppStorest või GooglePlayst.

Rakendusi haldab Aivo Prükk.

Sisulisi küsimusi
 palume saata aadressil eps@eps.ee
Tehnilised küsimused palume saata järgnevalt:
piibel.net kohta aadressil piibel@piibel.ee
kalender.net
kohta aadressil kalender@piibel.ee