Olnud tegevused

Aja jooksul on selts ette võtnud mitmeid Piiblit ja kristlust tutvustavaid projekte, millede aktiivperiood on tänaseks läbi, aga millede materjalid on seltsis saadaval nagu näiteks "Rist ja tee".

Joona kala


1996. aastal valmistas Rootsi Piibliselts suure puust ja kipsist kala, et meeldejäävalt tutvustada uut piiblitõlget. Aastal 2000 kinkis Rootsi Piibliselts Joona kala Eesti Piibliseltsile.

Eesti Piibliseltsi "Joona kala" koosnes 8 m pikkusest ja 2 m kõrgusest kalaskulptuurist, mis rändas kuni 2002. aasta lõpuni asulast asulasse, ning mitmesaja lapse Joona teemalistest joonistustest. Projekti raames kanti mitmel korral ette Piret Ripsi lastemuusikal "Joona lugu".

Joona on tegelane Piiblis, kes arvas, et suudab põgeneda Jumala antud ülesande eest. Paraku see ei õnnestunud ning mees sattus oma põgenemise käigus suure kala kõhtu, kes ta alles pärast kolmepäevast palvetamist Jumala poole maale heitis. Projekti peamiseks eesmärgiks oli panna inimesi mõtlema sellele, mil määral sarnanevad nemad Joonaga – mehega, kes püüdis Jumala enese eest põgeneda. Projekt polnud mõeldud ainult lastele, vaid ka igal täiskasvanul tasub mõtelda, kas vahest temagi ei põgene Jumala ja Tema antud ülesannete eest.

Joona kalaga said tutvuda Haapsalu, Halliste, Põltsamaa, Võru, Tallinna, Valga, Jõgeva, Kose, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnu, Viljandi, Tapa ja Rapla inimesed. Pärast rännakut Eestis võttis kala suuna Lätisse ja Leetu sealsete piibliseltside toel.

Rist ja tee


EPSi ja rootsi kristlaste koostööprojekti kõrgaeg kestis 1995-2000 ning selle käigus tutvustati demokraatial põhinevaid töömeetodeid, anti välja piibliõppematerjale ja õpiti piiblidraamat.  

Esimeseks materjaliks oli “Rist & tee”, mis  ilmus aastatel 1995—1996 ning sisaldab 44 teemat. 1999. aastal ilmusid rühmatöö materjalid “Lugedes psalme” ja “Jumala mäng”. Aastal 2000 ilmus “Joona raamat” ja “Piiblikasutaja käsiraamat”. Valminud on materjal Meie Isa palvest. Materjalid on kasutusel koguduste rühmatöös,  kaplanite, kaitseväe ja kultuuritöötajate koolitusel jne.