10 aastat Hõimurahvaste Aega

2006. aastal alustasid Eesti Piibliselts, Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkond ja EELK Misjonikeskus ühisprojektiga „Hõimurahvaste Aeg”, et innustada Eesti kristlasi kaasa aitama soome-ugri kristlaste kogudusetööle üle riigipiiride.  

Eestlastele pakuti välja konkreetne võimalus toetada nelja tegevust: Piibli tõlkimist sugulasrahvastele, soome-ugri piiblikooli tööd, misjonireise hõimurahvaste küladesse Venemaal (toeks Rootsi misjoniorganisatsioon Ljus I Öster) ning misjonäride Väliahode tööd mari rahva seas. Kohe esimesel aastal alustati hõimutööd tutvustava ajakirja väljaandmist (pildil tänavune juubeliväljaanne) ning 2010-2012 kõlas Pereraadios ja Raadio7-s sellest jutustav sari. Läbi kümne aasta on külastatud kogudusi Eestis, et teha koostööd siin tuttavamaks. Toimuvat kajastavad veebikodu hoimurahvad.misjon.ee ja Facebook.

Eestlastele on läinud hõimuvellede elu-olu korda. Lisaks eeltoodud pikaajaliste tegevuste toetamisele on osaletud lühikampaaniates nagu emakeelse Komi kristliku raadiosaate, Udmurdi noorte kristliku CD väljaandmise jms toetamine. Eestist sõideti komi Uue Testamendi ja udmurdi tervikpiibli väljaandmise pidustustele. Lõpetanud on kaks soome-ugri piiblikooli lendu, mis on ette valmistanud paarkümmend kogudusetöötajat. Mari koguduste lastelaagrite traditsioon jäi kestma ka pärast Väliahode töö lõppemist ning ainuüksi handi kristlaste arv on misjonireiside algusest saadik kasvanud paarisaja võrra.  

„Muidugi ei saa me öelda, et kõik hõimurahvaste juures toimuv on meie projekti või misjonäride teene,” täpsustab projekti sekretär Küllike Evartov. „Jumal on tegev soomeugrilaste seas, meie ei saa Tema au endale võtta! Aga meil on hea meel, et oleme saanud selle tööga kaasas olla. Palju tänu kõikidele inimestele ja kogudustele, kes on pakkunud oma abi meie sugulasrahvastele – pakkunud palvetoetust, rahalisi annetusi, saatnud välja misjonäre! Võime küll öelda, et Jumal on eestlaste kaudu meie sugulasrahvaid õnnistanud, ja kui palju me oleme võinud ise saada rikkamaks sidemete kaudu nendega!”

Kõigil osapooltel on olnud koostöökontakte hõimurahvastega tegelikult palju kauem kui 10 aastat. Konfessioonideülest toetusprojekti plaanitakse jätkata.  Eriti on see muljet avaldanud meie sugulastele Venemaal, kus koostööd eri kirikute vahel esineb harva. Eestlaste eeskujul kutsus aga Komi pastor, palju kordi Eestit külastanud Daniil Popov hiljuti kokku oma piirkonna teiste koguduste juhid ning moodustati Komi Evangeelne Allianss sealse kristliku töö edendamiseks.

Eelmine
Seltsi üldkogu koosolek toimub 2. aprillil
Järgmine
Seltsi lahtiolek pühadeperioodil

Vastused puuduvad

Email again: