Eesti Piibliseltsi XXIX piiblipäev

toimus 29.10.2022 EELK Usuteaduste Instituudis pealkirjaga
Urmas Nõmmik

"Selge sõna, täpne mõte – piiblitõlkimisest tänapäeval".
Ettekanded olid:
Jaan Bärenson - Vassili Popov – komi piiblitõlkija, 100 aastat sünnist.
Peeter Roosimaa - Probleeme selge sõna ja täpse mõtte tõlkimisel
Mariina Viia - Quo vadis, dictionarium religionis christianae estonicae?
Urmas Nõmmik - Piibel kontekstis projekt avaldab tõlgete tööversioonid

Eesti Piibliseltsi XXIX piiblipäev peeti koostöös Usuteaduse Instituudi ja TÜ usuteaduskonnaga.
Päeva avas peasekretär Jaan Bärenson. Tänulikult meenutas ta oma kõnes Marju Lepajõed, kelle 60. sünniaastapäeva tähistati päev varem. M. Lepajõe oli Piibliseltsile olnud ikka heaks kaastööliseks, kel oli palju säravaid ja julgeid mõtted. Marju Lepajõe rõhutas eriti, et see, mida me räägime või kirjutame, oleks selge ja arusaadav ning järgiks head traditsiooni. Jaan Bärenson avaldas lootust, et ka seekordne piiblipäev saab kaasa aidata, et see traditsioon oleks omasem ka uuele põlvkonnale ja võiksime sellest õppida.

Peeter Roosimaa pidas ettekande teemal „Probleeme selge sõna ja täpse mõtte tõlkimisel“. Ta meenutas, kuidas tal mitukümmend aastat tagasi Saksamaale õppima minnes paluti hoolega välja uurida, kuidas teatud sõnu täpselt tõlkida. Sügavamal uurimisel selgus, et täpset tõlget polegi nii lihtne leida. Nii võib näiteks kreekakeelsetel sõnadel olla erinevaid tõlkevasteid, samuti avaldab mõju autori keelekasutus, kasutatud pärimuste sõnastus ja sõnakasutuse kontekst. P. Roosimaa tõi Markuse evangeeliumi tekstide näitel välja erinevaid tõlkimise võimalusi.

Mariina Viia
Urmas Nõmmik andis ülevaate usuteaduskonna projektist „Piibel kontekstis“. See on koostöös Tartu Ülikooli Kirjastusega valmiv raamatusari, mille eesmärgiks on tuua eesti lugejani Piibli raamatute ning nendega kõige lähemalt seotud kirjanduse (apokrüüfid, pseudoepigraafid, Qumrani kirjutised jne) tekstikriitilisi uus- ja esmatõlkeid ning pakkuda nende juurde nüüdisaegset teaduslikult aluselt lähtuvat kommentaari. Ta tutvustas usuteaduskonna kodulehekülge, kus avaldatakse ilmunud tõlked ja töös olevate tõlgete tööversioonid. Tõlketekstid valmivad nn seminaritöödena.

Eesti Kirikute Nõukogu ususõnastiku töörühma juht Mariina Viia käsitles oma ettekandes „Quo vadis, dictionarium religionis christianae estonicae?“ ususõnastiku koostamisega seotud probleeme, tuues välja terve hulga mõisteid, mille üle aru pidada. Piiblipäevast osavõtjad avaldasid aktiivselt oma arvamust, millest on ususõnastiku tegijatel loodetavasti ka kasu.

Jaan Bärensoni ettekanne tutvustas komi piiblitõlkijat Vassili Popovi, kelle sünnist möödus mullu 100 aastat. Juba 1950. aastatel oli V. Popovi unistuseks Piibli tõlkimine komi keelde, komikeelse vaimuliku lauliku koostamine ja komikeelse koguduse rajamine. Tema unistus on täitunud: vaimulik lauluraamat sai valmis aastal 1984 ja komikeelne Piibel 1991 (käesoleval aastal saab komi rahvas juba uue tõlke). Ka tegutseb Sõktõvkaris jätkuvalt komi evangeelne kogudus, mille pastoriks on Vassili Popovi poeg Daniil Popov.

Kohtumiseni järgmisel piiblipäeval!
Lugege lisaks ajalehest Eesti Kirik artiklit piiblipäevast.
Vaadake konverentsi järele siit lingist 
Eelmine
Hõimurahvaste palvepäev 16.10
Järgmine
Jaan Bärenson piibli tõlkimisest 

Vastused puuduvad

Email again: