Juurdepääs Piiblile maailmas 2017 seisuga

Ühinenud Piibliseltsid toob ära 2017. aasta piiblitõlketöö aruande.


Maailmas on 31.12.17 seisuga leitud 7097 keelt, mida räägib üle 7,6 miljardi inimese. 

Tervikpiibel on tõlgitud 674 keelde, mille kasutajaid on kokku ligikaudu 5,4 miljardit. Lisaks on tõlgitud Uus Testament 1515 keelde, mida kasutab 631 miljonit inimest.

406 miljonil on olemas juurdepääs üksnes mõnele emakeelsele piibliosale, samas kui 209 miljonit inimest alles ootab esimest emakeelset piibliosa nende keeles.

Ühinenud Piibliseltsid võtsid 2017. aastal osa tõlketööst 49 keele rääkijaile ehk 580 miljonile inimesele (vt joonis). 20 keele rääkijaile oli piiblitõlkimine esmakordne, kusjuures siin oli tulemuseks tervikpiibel 7 juhul, Uus Testament 4 juhul ja mõni muu piibliosa 9 juhul.
Lisaks uuendati piiblitõlget 30 keele kasutajatele, keda on üle 566 miljoni. Nende hulgas on ka 9 kommenteeritud õppepiibi avaldamist.

Ühinenud Piibliseltsid osalevad praegu rohkem kui 400-s tõlkeprojektis üle maailma.

Loe rohkem: 2017. aasta tõlkearuanne inglise keeles Ühinenud Piibliseltside kodulehel

2017. aasta tõlkearuande inglisekeelne pdf 


Eelmine
Trükist on tulnud Uus Testament Etioopia kirikukeeles
Järgmine
Pühakiri väikerahvale lähedasemaks

Vastused puuduvad

Email again: