Piiblinäitus ja seminar Kolga muuseumis

Väljapanekus on nii põnevaid köiteid eri ajastuist kui ka suurendatud lehekülgi tekstidest eri keeltes.

Näitus „Pühakiri – käsikirjast emakeelse Piiblini“ ringleb juba mitu aastat mööda Eestit. 10. jaanuarist kuni märtsi lõpuni saab seda vaadata Kuusalu vallas Kolga muuseumis.

Muuseumi juhataja Ulvi Meier (pildil keskel) tervitas avamisel kokkutulnuid ja andis seejärel sõna Piibliseltsi esindajatele. Mart Rannut (vasakul) märkis oma keelt ja Piiblit puudutavas sõnavõtus, et Piibli tõlkimine rahvuskeelde lõi eeldused rahvusriikide tekkeks. Jaan Bärenson rääkis näituse saamisloost ja tutvustas lähemalt eksponaate.

Näituse koostamisel on abiks olnud Cambridge’i Ülikooli Raamatukogu, Briti ja Välismaa Piibliselts, Saksa Piibliselts, Soome Piibliselts, Hispaania Piibliselts, Sloveenia Piibliselts, Leedu Piibliselts, Ungari Instituut ja Tallinna Linnaarhiiv.

23. jaanuaril toimus muuseumis Kolga Raamatuklubi raames seminar teemal „Pühakiri. Käsikirjast emakeelse Piiblini“. Pärast raamatuklubi eestvedaja Janne Kerdo avasõnu esines ettekandega ajaloolane Jaan Bärenson, kes andis ülevaate piiblitõlkimise ajaloost alates esimestest sajanditest (kopti, süüria, armeenia jt keeled) kuni 16. sajandi lõpuni erinevate rahvaste keeltesse Euroopas.  Küsimusi esitati hulgaliselt, kohalviibijad osalesid elavalt aruteludes ja andsid ise täiendavaid kommentaare. Arutelu käigus jõuti eestikeelse Piibli tõlkeloo juurde. Õhtu lõppes ühise teejoomisega, kus jätkati vestlust piibliajaloo ja tõlkimise üle.

Eelmine
Uus raamat piibliseltsilt - "Lood Jeesusest"
Järgmine
Türgi Piibliselts 200

1 vastus

Email again:
Ulvi Maasing 19. veebruar 2020
AU SUURELE, KÕIGEVÄELISELE, KÕIGE ja KÕIKIDE LOOJALE, AINSALE PÜHALE JUMALALE,
TEMA POJALE KRISTUSELE ja PÜHALE VAIMULE, kes selles Looja loodud ja Tema armust olemasolevas imelises paigas on lubanud teoks saada Piiblinäitusel! Palume, et see oleks igavestele hingedele KÕIGEVÄELISELT LUNASTAJALT tulevate igaveste hingeõnnistuste juurde kompassiks ja teejuhiks!
KASVAGU meis kõigis järjest AINSA, KÕIGE LOODU LOOJA JUMALA SÜGAVUSTE TUNNETAMINE ja IGAVESE ELU ARMUKINGI PAKKUJA ning ANDJA, AINSA PATTUDEST PÄÄSTJA ja
LUNASTAJA, VABASTAJA KRISTUSE, ja TEMA IGAVESTI PÜSIMAJÄÄVA TÕE TUNDMINE
ja PÜHAST VAIMUST KANTUD PÜHADE KIRJADE SÜGAVUSTE järjest suurenev MÕISTMINE!

PALJU, PALJU TÄNU
ja ROHKEID ÕNNISTUSI
PIIBLISELTSILE!

"Töö Issandas ei ole tühine!"

"MINA olen TEE, TÕDE ja ELU!"
- KRISTUS!