Piibliseltsi üldkogu koosolek 12.06

Pirita kloostris algusega kell 11

Vastavalt Eesti Piibliseltsi põhikirja §-le 3.3 kutsun Eesti Piibliseltsi üldkogu kokku 12. juunil 2021 aastal Pirita Kloostris (Merivälja tee 18, Tallinn). Üldkogualgab kell 11.00

Kehtiva põhikirja § 2.6 alusel on üldkogul hääleõiguslikud kõik Eesti Piibliseltsi liikmed, kes on tasunud 2020. a liikmemaksu. Aastamaksu on võimalik tasuda ka üldkogul. Palun kõigil seltsi liikmetel üldkogust osa võtta.

11.00 Üldkogu

Üldkogu päevakord:

 1. Üldkogu avamine
 2. Päevakorra kinnitamine
 3. Peasekretäri aruanne Eesti Piibliseltsi 2020. aastategevusest
 4. Revidendi aruanne
 5. 2020. aasta aruande kinnitamine
 6. 2022. aasta liikmemaksu kinnitamine
 7. 2022. aasta eelarve tutvustamine ja vastuvõtmine
 8. EPSi käesoleva aasta tegevuse tutvustamine
 9. Piibliseltsi täiendavate nõukogu liikmete valimine
 10. Piibliseltsi juhatuse kinnitamine
 11. Üldkogu lõpetamine

13.00 palvus

13.30 kohv

Õnnistussoovidega

T. Salumäe,  Eesti Piibliseltsi esimees

Tallinnas 24.05. 2021
Eelmine
Tähistagem  2. mail 2021 PIIBLIPÜHA 

Vastused puuduvad

Email again: