Soomes tunnustati põhjasaami keelset tervikpiiblit

9.11.2018 kiitis Soome Evangeelse Luterliku Kiriku täiskogu heaks uue põhjasaami keelse piiblitõlke. 

Ehkki ametlikult on uus piiblitõlge kavas Soome saamide elupiirkondade kakskeelsete koguduste jumalateenistustel  kasutusele võtta alles 1.09.2019, kõlas põhjasaami keelne Jumala sõna juba tänavu 11.11 Oulus, kui ametisse seati Oulu piiskopkonna uus piiskop Jukka Keskitalo. Heebrea kirja teksti luges missal saami maapäeva spiiker Tiina Sanila-Aikio (pildil).

Girji hebrealaččaide 4:14-16

14 Go mis nappo lea stuorra bajimusbáhppa guhte lea mannan almmiid čađa,
Jesus Ipmila Bárdni, de bissot nannosit dán dovddastusas.
15 Ii mis leat dakkár bajimusbáhppa guhte ii máhteárkkálmastit min min headjuvuođas, danin go son lea geahččaluvvon seammá láhkái go miige, dattetge almmá suttu haga.
16 Loaiddastehkot dan dihte roahkkadit árpmu truvnnu ovdii, vai oažžut váibmoláđisvuođa ja árpmu dan bottus go dan dárbbašit.

Põhjasaami keel on saami keeltest suurim, mida räägib u 75% kõigist saamidest ehk kümneid tuhandeid Norra, Soome ja Rootsi aladel. 

Põhjasaami piiblitõlkimise vastutavad spetsialistid Tuomas Magga ja Seppo Sipilä.
Varaseim piiblitõlge sellesse keelde pärineb aastast 1895 ning on tänapäeva noortele üsna arusaamatu. 

Uue tõlkega alustati eelmise sajandi lõpus Norra Piibliseltsi eestvedamisel. Uus Testament valmis 1998. Vana Testamenti hakati tõlkima järgmisel aastal juba kolme piibliseltsi koostöös, et ka Soomes ja Rootsis elavad saamid võiksid tõlke omaseks tunnistada. Mingil ajal vaadati uuesti üle ka Uue Testamendi tõlge.
Internetis saab tänapäevase põhjasaami piiblitõlkega tutvuda alates saami rahvuspühast 6.02.2019 aadressil Raamattu.fi.


Eelmine
Eesti Piibliseltsi XXV Piiblipäev
Järgmine
Piiblipäev Tartus

Vastused puuduvad

Email again: