3. mai, Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus

Eesti Piibliseltsi esimees ja peasekretär kirjutavad:

Armsad kaaskristlased!

Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul!

1946. aastal loodud Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi. Möödunud aastal levitati üle 400 miljoni Piibli, Uue Testamendi, evangeeliumi ja muu piibliosa. Tervikpiiblit saab lugeda 542 keeles, Uut Testamenti 1324 ja teisi piibliosi veel 1020 keeles (kokku 2886 keeles). Käsil on enam kui 400 piiblitõlkeprojekti. Koos kristlastega üle maailma oleme Jumala Sõna eest tänulikud ja palvetame, et Pühakiri võiks jõuda iga rahva, iga inimeseni.

Möödunud aastal tähistasime emakeelse Piibli ilmumise 275. aastapäeva. Tänavu mõtleme kaheksa sajandi tagustele sündmustele, kui osa Balti mere idakaldast nimetati Maarjamaaks. Eestlaste liitumine tolleaegse kristliku Euroopaga andis võimaluse selle pärandist – Jumala Sõnast – osasaamiseks. Oleme tänulikud emakeelse Pühakirja eest ja mõtleme tänuga neile jumalameestele, kelle südamekutsumuseks oli Jumala Sõna jagamine meie rahvale.

Eesti Piibliselts on koostöös Ühinenud Piibliseltsidega tegelnud jätkuvalt Jumala Sõna tõlkimise, trükkimise ja levitamisega. Viimastel aastatel on ilmunud leeripiibel, noortepiibel, piiblivalik „Sõna“, motopiibel jne. Koostöös Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega on Eesti Piibliselts alustanud ettevalmistusi uue Piibli väljaandmiseks.

Head piibliseltsi toetajad, teie saate Piibli tõlkimisele ja levitamisele edaspidigi kaasa aidata! Suur tänu kaasabi eest möödunud aastal! Loodame, et teie abiga on emakeelse Pühakirja lugejaid järgmisel aastal veelgi rohkem. Endiselt vajab toetust projekt Hõimurahvaste Aeg.

Kõigeväeline Jumal, me ühineme palveks ja meenutame tänuga neid, kes on toetanud rahvuslikke piibliseltse, nende hulgas Eesti Piibliseltsi ja Ühinenud Piibliseltse. Me oleme üks suur perekond erinevate keelte, kommete ja kultuuritraditsioonidega, keda ühendab armastus Sinu Sõna vastu. Oleme Sinu Sõnast leidnud usu, lootuse, armastuse ja jõu. Me palume, et veel paljud inimesed leiaksid tõe ja lunastuse, mille tõi maailma Sinu Poeg Jeesus Kristus, meie Päästja, kellest kirjutab Pühakiri.

Me täname Sind kaastöötajate eest kogu maailmas, kes on andnud oma panuse Sinu Sõna levitamisele. Palume, et piibliseltsid leiaksid rohkem vahendeid inimeste abistamiseks ja usume, et iga möödunud aastal välja jagatud Pühakiri kannab palju vilja.

Me täname Sind, et Sa meie ühist palvet kuuled ja oma Sõna levikut jätkuvalt õnnistad. Aamen.

Piiskop Tiit Salumäe                                                   Jaan Bärenson

EPSi esimees                                                              EPSi peasekretär

Tallinn, 27. aprill 2015. a

Eelmine
Ilmus pühakirjaväljaanne mootorratturitele
Järgmine
18.-20. mail on seltsi kontor suletud

Vastused puuduvad

Email again: