Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus

Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul!
„Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas!" Ps 119:89

Piibliseltsid on tegutsenud juba üle 200 aasta. Tänavu möödub 70 aastat päevast, mil 6 rahvusliku piibliseltsi poolt asutati ÜHINENUD PIIBLISELTSID, selleks et sõjajärgses maailmas ühiselt tegutseda.
Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi, kes levitasid möödunud aastal üle 400 miljoni Piibli, Uue Testamendi, evangeeliumi ja muu piibliosa. Pühakirja tervikuna saab lugeda 563 keeles, Uut Testamenti 1334 ja Piibli osi veel 1038 keeles (kokku 2935). Kogu Piiblit saab lugeda ligi 5,1 miljardit, Uut Testamenti 658 miljonit inimest, käsil on enam kui 400 piiblitõlkeprojekti.

Siiski pole ligi 500 miljonile inimesele, kes räägivad 3952 keelt, veel tõlgitud ühtegi Pühakirja osa. Kahe nädala pärast kogunetakse Maailma kongressile, selleks et vaadata tagasi 70 koostööaastale, tänada Jumalat ning leida vastuseid küsimusele, kuidas jagada Jumala Sõna tänapäeva maailmas.

Eesti Piibliselts on koostöös Ühinenud Piibliseltsidega tegelnud aktiivselt Jumala Sõna tõlkimise, trükkimise ja
levitamisega. Koos kristlastega üle maailma oleme Jumalale tänulikud Tema Sõna eest ja palvetame, et Pühakiri võiks jõuda iga rahva, iga inimeseni.
Täna on maailma haaranud sõjad, usuline tagakius, ebaturvaline elu, põgenike olukord jms. Kristlastena usume, et Jumal saab aidata ja seda olukorda muuta. Selleks peame ühiselt pingutama ja panustama piiblitöösse veelgi rohkem.

Viimastel aastatel oleme tähistanud mitmeid olulisi tähtpäevi eestlaste ajaloos. Juba kaheksa sajandit on Eestimaa kandnud Maarjamaa nime. Eestlaste liitumine tolleaegse kristliku Euroopaga andis võimaluse saada osa selle pärandist – Jumala Sõnast. Lähenemas on reformatsiooni juubel ja Eesti Vabariigi 100. aastapäev. Kõik need tähtpäevad annavad võimaluse tänada Jumalat ja jagada kaasinimestele jätkuvalt lootuse sõna.

Viimastel aastatel on ilmunud leeripiibel, noortepiibel , piiblivalik „Sõna“, motopiibel jt. Koostöös Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega on Eesti Piibliselts alustanud ettevalmistusi uue piiblitõlke väljaandmiseks.
Head piibliseltsi toetajad, loodame teie jätkuvale abile Piibli tõlkimisel ja levitamisel! Ka projekt Hõimurahvaste Aeg vajab jätkuvat toetust. Piiblitööd toetades on emakeelse Pühakirja lugejaid järgmisel aastal veelgi rohkem!

Kõigeväeline Jumal, igal aastal ühineme ühiseks tänuks ja palveks ning meenutame tänuga neid, kes on
toetanud rahvuslikke piibliseltse, nende hulgas ka Eesti Piibliseltsi ja Ühinenud Piibliseltse.

Me mõistame, et oleme üks perekond erinevate keelte, kultuuride, harjumuste ja traditsioonidega, aga
ühendanud on meid armastus Sinu Sõna vastu. Oleme Sinu Sõnast leidnud usu, lootuse ja armastuse ning jõu.
Me 
palume, et paljud inimesed avastaksid tõe Sinu armastusest ja leiaksid lunastuse, mille tõi maailma Sinu Poeg ja meie Päästja Jeesus Kristus, kellest kirjutab Pühakiri.

Me täname Sind, et oled paljude südamesse pannud piiblitöö toetamise vajaduse. Me täname kõigi
kaastöötajate eest kogu maailmas, kes on andnud oma panuse Sinu Sõna levitamiseks.

Me palume, et piibliseltsid oleksid enam avatud ja omaksid rohkem vahendeid inimeste vajaduste
rahuldamiseks. Me palume iga Pühakirja eest, mis möödunud aastal välja jagati, ja usume, et see töö kannab
palju vilja.
Me täname Sind, et Sa meie ühist palvet kuuled ja oma Sõna levikut jätkuvalt õnnistad. Aamen

Piiskop Tiit Salumäe                                                                                       Jaan Bärenson
EPSi esimees                                                                                                   EPSi peasekretär

Palvepäeva läkitus PDF

Eelmine
Piibliseltsi korraline aastakoosolek
Järgmine
Rahvusvaheline piiblitöö seminar Tallinnas

Vastused puuduvad

Email again: