Austraallased maalivad lugusid Jumalast ja endast

Austraalia Piibliseltsilt on seltsi 200. juubeli puhul ilmunud kunstialbum, mille jaoks annetasid oma loomingut 67 põliselanikest kunstnikku. Kogumikus on üle 115 Piiblist inspireeritud pildi koos autori lühitutvustuse, teose kommentaari ja vastava pühakirjasalmiga. Raamatu pealkirja „Our Mob, God’s Story” võib tõlkida kui „Meie hõim, Jumala lugu”.

Siin on kujutatud Jeesuse sünd.

Austraalia põliselanikest on kristlased 73%, mida on rohkem kui sisserännanute seas. Üks raamatu toimetajaist, Christobel Mattingley on 40 aastat põlisrahvaga lähedalt suhelnud  ning tunnistab nende rikast hingeelu ja sügavat usku: „Jumalasse kui Loojasse on nad uskunud alati ning misjonärid tõid neile Jeesuse.” Sümboliterikas rahvuslik kunst on piirkonniti selgelt eristuv ning mitmekesisust annab edasi ka album.

Kui osa taieseid raamatus on maalitud traditsioonilises täpitehnikas, siis osa on euroopalikuma moega, sest mitte kõik kunstnikud ei osanud rahvapärandiga oma hinges enam piisavalt lähedalt suhestuda. Omal ajal tuli põlisasukail valgete pärast palju kannatada. Emakeele ärakeelajate seas olid ka misjonärid, kes kiitsid heaks ka laste eraldamise omastest.

Pildil on Aabraham

Austraalia Piibliseltsi tegevjuhi Greg Crarke’i sõnul tuleb piiblitöö juubelit tähistades ausalt tunnistada ka mineviku vigu: „Rahva ja eriti just kirikuna on meil põhjust sügavalt häbeneda, et oleme inimestest paljudes kohtades lihtsalt üle sõitnud. Kui oleme seda tunnistanud, siis oleme võimalised nägema ka olnu häid külgi ja saame neist õppida.”

Üheks õppetunniks peabki Clarke rõõmusõnumi kuulutamist hingekeele  kaudu, milleks on siinsetele põlisasukatele kindlasti ka pärimuskunsti pildikeel. „Siinses kristluses on valitsenud lausa ikonoklasm, kus pilti on hinnatud sõnast vähemväärtuslikuks,” leiab Clarke. „Olgugi et osad võrdumid Jeesuse ja Jumala kohta põhinevad tõepoolest sõnadel, ei tasu meil end ainult sellega piirata. Jumal on andnud meile Tema ja maailma mõistmiseks nii palju vahendeid ning kõigil on omad rollid.”  

Siin tuli Taevas maha.

Põlisrahvast, tema kunsti ja pühakirja siduvat 240-leheküljelist köidet koostati seitse aastat. Lõplikud taiesed valiti välja 300 esitatu seast. Raamatu vastu on huvi tundnud paljud õpetajad sooviga kasutada seda materjalina koolitundides.

Esindusliku väljaande müügitulud lähevad piibli tõlkimiseks ja väljaandmiseks põliskeeltes. Ainuüksi raamatus esindatud kunstnike seas leidub 41 eri murde rääkijaid. Piibliosi on neile jõutud tõlkida vaid vähe või üldse mitte. 

Armulaud

Tervikpiibel on kohalikest keeltest olemas vaid Austraalia kreoolkeeles (alates 2008) ning Uus Testament ilmus 2014 yumplatoki keeles ehk Torrese väina saarte kreoolis. Kaheksas kohalikus keeles on ilmunud lastele koos vanematega lugemiseks mõeldud "Jumala lugu", mille trükkimiseks ja põlisrahva elupaika kohaletoimetamiseks on välja kuulutatud kampaania, kus 30 AUD annetus tagab ühe värvilise piiblilugude eksemplari jõudmise perekonnani kauges piirkonnas.

Vaata ka:
Austraalia Piibliseltsi e-pood

Sisekaas


Eelmine
Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus
Järgmine
Piiblitõlkimine numbrites 2016 lõpu seisuga

Vastused puuduvad

Email again: