Hõimurahvaste palvepäev

Pühapäeval, 20. oktoobril toimus Tartu Peetri kirikus traditsiooniline hõimurahvastele pühendatud oikumeeniline palvus.

Kaasa teenisid koguduste esindajad Tartust ja mujalt, orelil mängis Mari Tooming. Huvilised said tutvuda hõimurahvaste vaimuliku kirjanduse väljapanekuga ja kaasavõtmiseks ajakirju. Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson tänas kohalolijaid koostöö eest ja kutsus üles jätkuvalt toetama Hõimurahvaste Aega ja palvetama meie sugulasrahvaste eest.

Palvust juhatas Peetri koguduse õpetaja, praost Ants Tooming. Tartu Pauluse Koguduse abiõpetaja Marek Roots (pildil) peatus oma jutluses Pauluse esimese misjonireisi ajal toimunud sündmusel, mis on kirjas Apostlite tegude raamatus (Ap 13:44-49). Evangeeliumi kuulutamise järel Antiookias muutusid juudid paganate pöördumist nähes kadedaks ning apostlid mõistsid, et kuigi evangeeliumi kuulutus algas ajaloolisest Jumala rahvast, on Jeesuse misjonikäsk mõeldud ka paganatele, st kõigile inimestele.

„Kristluse elujõud seisneb ka selles, et see ei nõua ühtset kultuurikäitumist (riietus, keel, toidud, muusika jne),“ rõhutas õp Roots. „Sel on küll kõrged usulised ja ka moraalsed nõuded, kuid rõõmusõnum Jeesusest ei jää takerduma kultuuri eripärade taha. See ei nõua ka Pühakirja lugemiseks ja mõistmiseks vaid ühte – või kahte! – keelt. Jumala Sõna saab tõlkida ja ka mõista kõikides maailma keeltes!“

Ühises palves kanti seejärel Jumala ette kõik suurde soome-ugri perekonda kuuluvad rahvad koos nende vajadustega. Palvus lõppes Meie Isa palvega.


Eelmine
30 aastat Piibli monumenti
Järgmine
Tallinna Toomkogudus pidas piiblipüha

Vastused puuduvad

Email again: