Kuidas alustada piibliringi

Teile meeldib sõpradega Piibli teemadel mõtteid vahetada, aga selleks pole eriti võimalusi? Asutage ise piibliring nagu iga teinegi raamatuklubi! Inglise Piibliselts annab nõu, kuidas sellega algust teha.

1. Otsustage, kui tihti Piibli ümber kokku saate. Kohtumine kord kuus annab osavõtjaile piisavalt aega vahepeal iseseisvalt seda raamatut lugeda ja loob toetava rutiini.

2. Mõelge, kuidas valida Piibli raamatuid. Kas hääletate või valite kordamööda? Kas töötate läbi näiteks mõne kindla teema või uurite ühe kindla žanri raamatuid?

3. Määrake kohtumispaik kindlaks. Sobivad näiteks kellegi kodu, kohvik või mõni muu ajaveetmiskoht.

4. Valige paraja suurusega grupp. Neljane kuni kuuene rühm töötab hästi, rohkem kui kaheksa osalejat ei võimalda igaühel ehk enam sõna saada.

5. Mõelge läbi, kuidas rühm tegus hoida. Kas juht on iga kord sama või veate ringi eest kõik kordamööda?

6. Julgustage osavõtjaid märkmeid kaasa tooma. Kodus lugedes kirjapandud mõtted aitavad meelde tuletada, mida teistega jagada soovisite.

7. Hoidke mõttevahetus elavana! Otsige uuritava raamatu kohta kommentaare ja lisainfot, et aidata küsimustel, ideedel ja aruteludel valla pääseda.

8. Tundke end hästi! Ning jagage oma tegemisi sotsiaalmeedia kaudu ka teistega. 


Kui raamatu valimine tundub siiski ületamatult raske, soovitatakse järgmist:

1. Valige lühikesed raamatud. Järgnevad teosed võib läbi lugeda lausa 15 minutiga: Rutt; Joel; Obadja; Joona; Nahum; Habakuk; Sefanja; Haggai; Malaki; Apostel Pauluse kirjad filiplastele, koloslastele, tessalooniklastele, Timoteosele, Tiitusele ja Fileemonile; Peetruse teine kiri; Johannese teine ja kolmas kiri ning Juuda kiri.

2. Lugege rahva lemmikuid. Inglismaal on osutunud nendeks Johannese ja Luuka evangeeliumid, Psalmid,  Rutt ja Apostel Pauluse kiri roomlastele. Milliseid meil kõige enam loetakse?

3. Miks mitte valida raamatuid, milledest tavaliselt ei räägita? Kolmandat ja Neljandat Moosese raamatut, Johannese ilmutust, Ülemlaulu ja Nutulaule peetakse tihti liiga keerulisteks. Vaadake järele, mida nende kohta leidub kommentaarides. Lugemiselamus tõotab tulla seega värske! 

4. Kas loete alati ainult Uut Testamenti? Proovige ka Vana! Suurepäraseid lugusid leiab näiteks Kohtumõistjatest, Estrist ja Rutist. Prohvetid annavad Vanas Testamendis edasi Jumala nägemuse sellest, mis on Tema rahvale õige. Hiljem paistab ka Uus Testament otsekui uues valguses.

5. Kas soovite enda jaoks avastada Piibli luulet? Katsetage Psalme, Õpetussõnu või Kogujat. Ka Iiobist ja prohvetite raamatuist leiab ilmekaid kujundeid ja kauneid metafoore.

6. Vaadake uuesti läbi pühapäeva- või leerikoolist tuttavad lood. Leidke, mida tollane õpetaja jättis vahele näiteks Esimesest ja Teisest Moosese või Kohtumõistjate raamatust.

7. Võtke käsile mõni kogumik. Tasub lugeda kõiki evangeeliume ja avastada, kui erinevalt neis Jeesuse maapealset aega käsitletakse. Või võtke apostel Pauluse kirjad ja pöörake tähelepanu nende erinevatele sõnumitele olenevalt kontekstist. Või lugege tarkuseraamatuid nägemaks, kuidas Iiob, Koguja ja Õpetussõnad aitavad üksteisest paremini aru saada.

Vaata ka (sh ingliskeelseid kommentaare piibliraamatute kohta): Bible Book Club

Kosutavat piibliringi!

Eelmine
Esimene inuiti piiblitõlkijate konverents
Järgmine
Piiblitõlkijate toetaja Wycliffe Associates - 50

Vastused puuduvad

Email again: