Piiblitõlkijate toetaja Wycliffe Associates - 50

Piiblitõlkijate tugiorganisatsioon Wycliffe Partnerid (Wycliffe Associates) saab tänavu 50 aastaseks. WP pakub igaühele võimalust üleilmsest piiblitõlketööst osa võtta, kasutades soovija andeid, oskusi või vahendeid. Eesmärk on, et tõlkijad ei peaks end vaevama korralduslike või tehniliste küsimustega.

Lugu algas aastal 1967, kui kolm meest, Bill Butler, Dale Kietzman ja Rudy Renfer olid avastanud, kui palju läheb tõlkespetsialistidel väärtuslikku tööaega kaotsi mitmesuguste kõrvaliste sekelduste peale. Samas olid paljud seinast-seina oskustega vabatahtlikud valmis pakkuma oma abi, et tõlkijad saaksid segamatult ainult tõlkimisele keskenduda.

Side tõlketiimi liikmete vahel on tehniliselt võimalik igal pool.

Sellest ajast peale on Wycliffe Partnerid rajanud kaastööliste jõul ja nõul piiblitõlketöö tarbeks eri paigus sadu ehitisi, õppehooneid ja külalistemaju. Kogutud on miljoneid dollareid, mille abil on saanud tegutsema asuda tuhanded inimesed tõlkespetsialistidest kuni abitöölisteni välja. WP keskendub väikerahvastele ja eriti kõige kaugematele, sageli muust maailmast äralõigatud piirkondadele, kus Piibli tõlkimine võib lisaks olla keelatud või riskantne. Kus kirik olemas on, seal tehakse alati sellega koostööd.

Kohalike tõlkijate väljaõpe

Tehnika kiire arengu tõttu on hakatud tõlke järjest enam varustama kõikvõimaliku tehnilise toega. Kui kunagi oli piiblitõlkimine pigem üksikute välismisjonäride ülesanne, siis tänapäeval keskendutakse  potentsiaalsete tõlkijate ülesleidmisele kohaliku rahva seast ning nende võimestamisele. Pakutakse nii tööalast väljaõpet kui ka tehnikat, logistikalahendusi ja tugivõrgustikke.

Ühe viimase uuendusena on tunnustust kogunud tõlkestrateegia MAST, Mobilized Assistance Supporting Translation – „kõigi jõudude rakendamine tõlketöö heaks”. Kohalikud tõlgid, keele- ja teoloogiakonsultandid töötavad siin paralleelselt, nii et varem aastaid väldanud ja eri etappidest koosnenud tõlkeprotsess võib nüüd lõpule jõuda mõne kuuga. Pilootprojektis aastal 2014 valmis pool Uuest Testamendist ühel Kagu-Aasia maal näiteks kahe nädalaga.

Annetuste toel varustatakse tõlkijad kaasaegse tehnikaga.

Selle meetodi puhul jagatakse mõniteist kohalikku piiblitõlkijat mõneliikmelistesse rühmadesse. Kõigepealt hakkab iga rühm tõlkima ühte neljast evangeeliumist. Iga tõlk tegeleb oma tekstiosaga, saades päevas valmis keskmiselt 34 salmi. Hommikupoolikul tõlgitakse, õhtupoolikul vaadatakse tehtu viieetapilist kvaliteedikontrolli kasutades üle. Kui evangeeliumid on valmis, siis jätkub töö järgmiste Uue Testamendi raamatutega.

Bruce Smith koos tõlketiimiga paigas, kus kristlusele on seatud piirangud.

Mullu valmis Uus Testament niimoodi 58 keele rääkijaile ja tõlkimine on lõpusirgel veel sajas keeles. „Aastatega on olud muutunud,” selgitab Wycliffe Partnerite president Bruce Smith. „Töö on muutunud järjest rahvusvahelisemaks, tõlkimise tempo ja  kvaliteet on enneolematud.” Kohalikud kirikud on olnud tõlke kvaliteediga rahul ja tänavu kavatsetakse seega alustada veel 1000 tõlkeprojektiga – enamatega, kui terve WP senise ajaloo jooksul.

Tehnikaalane väljaõpe tõlkijaile kohapeal.

WP pakutavast on viimasel ajal eriti nõutud ka väikesemõõtmeline ja seega märkamatuks jääv tõlke- ja printimistehnika suure riskiga tööpiirkondades. Suuliste kultuuride seas on oodatud uudne tehnoloogia, mis võimaldab tõlkida tekst kohe kõnekeelde ja salvestada kuulatavana, jättes kirjaliku etapi vahele. Ääremaadel on tööd raske ette kujutada ilma satelliitsidevahenditeta, mille abil teiste tõlkijatega kauge maa tagant suhelda. Paigus, kus eluks hädavajaliku hankimisega seotud raskused kipuvad tõlkimist varjutama, toetatakse vajadusel terve kogukonna varustamist elektri, puhta vee või toiduga.  

Wycliffe Partnerid on liitunud üleilmse algatusega „Visioon 2025”, milles nähakse Piibli valmimist nimetatud aastaks igas maailma keeles. Keeli, kuhu pole veel ühtegi Piibli osa tõlgitud, on praegu üle 3500. „Visioon 2025 on sama suur nagu Jumal,” tõdeb Bruce Smith.

Aastal 2016 töötas kokku 76-l maal 7097 WP töötajat ja vabatahtlikku. Millised spetsialiste või abilisi mõne projekti juures vajatakse, sellest antakse teada kodulehel ja huvilised saavad kontakti võtta. Valida saab ka tegevuste vahel, mille heaks annetada. Näiteks ainuüksi MASTi kasutuselevõtu õpetamiseks ühel maal kulub keskmiselt 19 500 USD. Ehkki piiblitõlkimist korraldavad alati mingid organisatsioonid, saadakse lõviosa vahendid selleks tööks üksikisikute annetustest.

Seega võid Sinagi kaasa lüüa ühel või teisel moel! Vaata lähemalt: wycliffeassociates.org


Eelmine
Kuidas alustada piibliringi
Järgmine
Ohtlik, aga mitte võimatu

Vastused puuduvad

Email again: