Piibliseltsi üldkogu aastakoosolek

Laupäeval, 27. juunil 2020 toimus Oleviste kiriku Maarja kabelis Eesti Piibliseltsi üldkogu aastakoosolek. Seoses „uue traditsiooniga“ oli võimalik osaleda ka Zoomi kaudu.

Siim Teekel

Üldkogu algas palvusega, mida juhatas Eesti Piibliseltsi esimees piiskop Tiit Salumäe. Alguspalve pidas Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel. Pühakirja lugesid Inna Välja (Mt 10:26–33) ja peasekretär Jaan Bärenson (1Kr 15:1–8, 11).

Tiit Salumäe

Tiit Salumäe puudutas oma kõnes Oleviste kirikut olulise kohana Eesti Piibli loos. 18. sajandi esimesel poolel kutsus Nicolaus Ludwig von Zinzendorf siin jutlustades Eestimaa rahvast üles välja andma emakeelset Piiblit. Tänu Zinzendorfi mõjutamisele ja isiklikule heldusele ilmus 1739. aastal 6015 eksemplaris Eesti Piibli esimene trükk. Zinzendorf ise annetas Piibli trükkimiseks 200 riigitaalrit ja ergutas ka teisi oma eeskuju järgima.

Piibliseltsi uueks revidendiks kinnitati Urmas Aug. Piibliselts tänas senist revidenti ja endist juhatuse liiget Ruudi Leinust hea koostöö ja abi eest (pildil). Nõukogu liikmeteks kinnitati eelmise ametiperioodi lõppemise tõttu uuesti Tiit Salumäe, Marek Roots, Helle Aan, Randar Tasmuth, Eenok Palm ja Rein Laaneser. Avaldati tänu Peeter Roosimaale, kes loobus tegevusest nõukogu liikmena, kuid piiblitõlketoimkonna liikmena on jätkuvalt Piibliseltsi tööga kaasas.

Osalejad veebi teel

Peasekretär rõhutas oma 2019. aasta aruandes meie tegevuse motot „Piibli keelest riigikeeleni“. Möödunud aasta oli pühendatud eestikeelse Piibli esmailmumise 280. aastapäevale. 30 aastat tagasi avati Jüri kirikuaias sellele Piiblile monument. Samal aastal ilmus T. Pauli tõlgitud Uus Testament. Eesti keele aasta 2019 tähistas eesti keele mainimist riigikeelena sajand tagasi. Seltsi tegevuses oli need daatumid olulisteks märksõnadeks. Näitusi ja konverentse korraldati Pärnus, Elvas, Võrus, Raplas, Kullamaal, Kosel, Harglas, Kehras ja Tallinnas. Mais tähistati Ühinenud Piibliseltside aastapäeva ja oktoobris hõimurahvastele pühendatud palvepäeva. Jätkub koostöö erinevate organisatsioonide ja meediakanalitega. Piibliseltsi töös on ülioluline kohalike koguduste initsiatiiv piiblipäevade ja teiste ürituste korraldamisel.

Inna Välja

Piiskop Tiit Salumäe tutvustas algatust Juubelipiibli Koostöökogu moodustamiseks 30. septembril 2020. Sel päeval möödub 1600 aastat Pühakirja ladina keelde tõlkinud Püha Hieronymuse surmast. Uue eestikeelse piiblitõlke kui üldrahvaliku ettevõtmise toetamiseks ning selle valmimise tagamiseks tehakse ettepanek moodustada koostöökogu, kuhu kuuluvad ühiskonna eri struktuuride esindajad, kes on valmis andma oma panuse projektile Piibel 300. Soov on allkirjastada koostöökogu ühisdokument. Eesti Piibliselts soovib koostöökogu tegevusse anda oma panuse.

Piibliselts tänab oma toetajaid usalduse ja abi eest! Rahvusvahelisel Piibliaastal ootame jätkuvalt teie toetust, et Piibli tõlkimine, trükkimine ja levitamine meie rahvale võiks edasi kesta.

Fotod: Mati Schönberg


Eelmine
Wycliffe Üleilmne Allianss 40
Järgmine
Piibleid saab tellida ka meie puhkuse ajal 13.07 - 9.08

Vastused puuduvad

Email again: