Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus

Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul 4. mail 2014!
„Teie ise olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, igale inimesele mõistetav ja loetav. On ilmne, et teie olete  Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi valminud kiri, mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte  kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele.” (2Kr 3:2-3)    

Piibel – põlvkondade pärand 
       
Rahvuslike piibliseltside poolt 1946. aastal loodud ÜHINENUD PIIBLISELTSIDE tegevusse on haaratud ligi 150  rahvuslikku piibliseltsi. Möödunud aastal levitasid piibliseltsid ligi 400 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja  muud piibliosa. Pühakirja tervikuna saab lugeda ligi 500 keeles ja Piibli osi enam kui 2000 keeles. Piibliseltsidel on käsil  enam kui 400 piiblitõlkeprojekti.  Oleme koos kristlastega üle maailma Jumalale tänulikud Tema Sõna eest ja palvetame, et Pühakiri võiks jõuda iga  rahva, iga inimeseni. 
Täna on meil põhjust Jumalat tänada koos udmurtidega – aastakümnete pikkuse piiblitõlketöö  tulemusena ilmus möödunud aastal udmurdikeelne Piibel.  Eestlaste jaoks on käesolev aasta PIIBLI aasta – esimese eestikeelse Piibli ilmumisest möödub 275 aastat. 1739. aastal  välja antud Piibel pani aluse eesti kirjakeelele ja maarahva kooliharidusele. Piibli eesti keelde tõlkimise lugu on maarahva  eestlaseks saamise lugu, kuid veel olulisem on see, et Pühakirja lugemise kaudu omandas maarahvas kristlikud  väärtushinnangud ja elava usuelu.  
Emakeelne pühakiri on meile edasi antud varasemate põlvkondade pärand. Eesti Piibliselts on koostöös Ühinenud  Piibliseltsidega tegelnud aktiivselt Jumala Sõna tõlkimise, trükkimise ja levitamisega.  Head piibliseltsi toetajad, esimene emakeelne Piibel sai ilmuda tänu paljude kristlaste abile. Täna saate teiegi kaasa  aidata Piibli tõlkimisele ja levitamisele! Jätkuvalt vajab toetust ka projekt Hõimurahvaste Aeg. Siinkohal suur aitäh paljude  toetuste eest möödunud aastal! Piiblitööd toetades on emakeelse Pühakirja lugejaid järgmisel aastal veelgi rohkem!  Jagagem siis eelmiste põlvkondade pärandit oma kaasaegsetega, nii et Pühakirjal oleks osa iga inimese elus!     
Palve:
Issand, meie Jumal, me täname Sind sinu Püha Sõna eest.   
Issand, meie Jumal, anna meile uut indu Pühakirja uurimiseks.   
Issand, meie Jumal, julgusta kõiki, kellel Piibel seisab suletuna riiulil, seda avama.   
Issand, meie Jumal, aita, et paljud, kes igatsevad endale Pühakirja, võiksid selle saada.   
Issand, meie Jumal, me palume piibliseltside pärast kogu maailmas.   
Issand, meie Jumal, õnnista jätkuvalt Eesti Piibliseltsi tööd meie maa ja rahva kasuks.   
Me täname Sind, et võime Piiblit lugeda oma emakeeles.   
Me täname Sind kõigi eest, kes selle töö pärast palvetavad, oma aega, energiat ja raha ohverdavad.   
Õnnista jätkuvalt oma Sõna levikut!  Aamen  

Tiit Salumäe, EPSi esimees
Jaan Bärenson, EPSi peasekretär
 
Eelmine
Randar Tasmuthi ettekanne Aabrahamile viitavate uskude võimalikust ühisosast
Järgmine
Kestab Piibli käsitsi ümberkirjutamine

Vastused puuduvad

Email again: